Filiz Ergün Arabacı Özgeçmişi


Öğrenim Bilgisi


Tedavi Edilen Tüm Hastalıklar Listesi

 • Bakteriyüri
 • Anaerob Enfeksiyonlar
 • Febril Nötropeni
 • Hepatit C Tedavaisi
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • Lenfanjit Tedavaisi
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Hepatit B
 • Enfeksi̇yon Hastaliklari
 • Kemik Iltihabı
 • Hiv Tedavisi
 • Kronik Otit
 • Viral Enfeksiyon
 • Kuduz (Hidrofobi)
 • Böbrek Hastaliklari
 • Hepatit A
 • Yüksek Ateş
 • Solunum Yolu Enfeksiyonu
 • Mide Hastalıkları
 • Akut / Kronik Bronşit
 • Tifo Tedavisi
 • Bruselloz
 • Yara Tedavileri
 • Menenjit
 • Pnömoni)
 • İshal Tedavisi
 • Kuduz Tedavisi
 • Sarılık Tedavisi

Hizmetleri

 • Enjeksiyon Im
 • Çocuk Immünizasyonu(Aşılanması)
 • Hemaferez
 • Kan Kültürü
 • Diyabetik Ayak Tedavileri
 • Esd (Sedimantasyon)
 • Karaciğer Kan Testleri
 • Koruyucu Aşılar
 • Enjeksiyon Iv
 • Fana(Antinükleer Antikor)
 • Akciğer Ve Plevra Biyopsisi
 • Tam Kan Sayımı-Hemogram
5
Genel Değerlendirme
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız