Cüneyt Koçaş Özgeçmişi


Covid-19 Salgını ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi Tıkla Oku

Covid-19 ve Soğuk Algınlığını Nasıl Ayırt Edeceğiz?

Kalp Krizini Tetikleyen Etkenler Nelerdir?

CİNSEL TERAPİDE EN ÇOK SORULAN 4 SORU

Öğrenim Bilgisi


Tedavi Edilen Tüm Hastalıklar Listesi

 • Tansiyon Tedavisi
 • Kolesterol Sorunları
 • Atrial Fibrilasyon
 • Kalbin Hızlı Atması
 • Kalp Hastalıkları
 • Hi̇pertansi̇yon
 • Buerger Ağrısı
 • Mitral Kapak Yetmezliği
 • Bayılma Sorunları
 • Trombosit Bozuklukları
 • Göğüs Ağrısı
 • Taşikardi
 • Aritmi Ritim Bozukluk
 • Şişkinlik
 • Kanda Kolestrol Yüksekliği
 • Geçmeyen Baş Ağrıları
 • Miyokard Enfarktüsü
 • Koroner Arter Tıkanıklığı
 • Vsd Sorunları
 • Nefesdarlığı
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Damar Hastalıkları
 • Taşikardi (Kalp Çarpıntısı)
 • Panik Atak Sorunları
 • Reyno Sendromu
 • Anevrizma Tedavisi
 • Aort Hastalıkları

Hizmetleri

 • Kardiyak Anjiyografi
 • Ekg Kardiyografi
 • Kök Kanal Tedavi İşlemi
 • Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)
 • Diğer Tedavi Yöntemleri Bilgi
 • Plazmaferez Hemaferezis
 • Ekogram(Ultrason)
 • Saç Ekimi
 • Periferal Vasküler Bypass
 • Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
 • Nebulizatör
 • Kolesterol Testi
 • Venöz Dupleks Ultrasonografisi
 • Ldl Kolesterol Testi
 • Aşılama Yöntemi
 • Stres Ekokardiyografi
 • Korda Ve Papiler Kas Onarımı
 • Aritmide Ablasyon Tedavisi
 • Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler
 • Hemaferez
 • Balon Valvüloplasti
 • Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))
 • Perkütan Koroner Girişim Koroner Anjiyoplasti
 • Arteriografi
 • Kalp Kapağı Replasmanı
 • Nükleer Stres Testi
 • Diger Hastalık Ve Tedaviler
 • Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)
 • Eko(Ekokardiyografi)
 • Mekanik Protez Kapak
 • Stent(Koroner Anjiyoplasti)
 • Venografi Mr Çekimi
 • Kalp Nakli Ve Tedavisi
 • Geçici Kalp Pili
 • Anjiyoplasti
 • Miyokardiyal Biyopsi
 • Kardiyak Kateterizasyon
 • Elektrofizyolojik Test
 • Kardiyoversiyon
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Talyum Testi
 • Perkütan Komissürotomi
 • Kan Elektrolit Testi
 • Komissürotomi
 • Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))
 • Kalıcı Kalp Pili
 • Cox-Maze Prosedürü
 • Aterektomi
 • Kalp Kapakçığı Tamiri
 • Pacemarker Implantasyonu
 • Ablasyon Kalp Ritim Sorunu
 • Karotis Ultrasonu
 • Homogreft Kapak
 • Perikardiyosentez
 • Yüzeyel Ekokardiyografi
 • Kalp Transplantasyonu
 • Mikrovasküler Kırpma
 • Homosistein
 • Farmakolojik Stres Testi
 • Hastalik Öncesi Ve Sonrsı
 • Kardiyak Stent
 • Anjiyogram
 • Hastalık Tedavi İşlemi
 • A Tedavi Ve Yöntemler
 • Kalp Bypass Ameliyatı
 • Koroner Arter Hastalıklarını Görüntüleme
 • Efor Treadmil Testi
 • Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma
 • Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu
 • Radyal Anjiyografi
 • Triküspid Kapak Replasmanı
 • Hdl Kolesterol Testi
 • Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti
 • Biventriküler Pacemarker
 • Kalp Pili Takılması
 • Anjiyografi
 • Karotis Ameliyatı
 • Holter Izlemi
 • Koroner Anjiyoplasti
 • Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör
 • Eforlu Ekg
 • Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi
 • Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti
 • Koroner Anjiyogram
 • C Tedavi Ve Yöntemler
 • Karotis Endarterektomi
 • Platelet Sitaferezi Hemaferezis
5
Genel Değerlendirme
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız