Murat Özeren Özgeçmişi


Öğrenim Bilgisi

Tedavi Edilen Tüm Hastalıklar Listesi

 • Kangren
 • Aort Koarktasyonu
 • Kalbin Hızlı Atması
 • Aort Diseksiyonu
 • Doğuştan Kalp Kapağı Hastalıkları
 • Kalp Hastalıkları
 • Mitral Darlığı
 • Karotis
 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Kalp Romatizması
 • Kılcal Damar Çatlaması
 • Emboli Tedavisi
 • Arkus Aorta Anevrizması
 • Abdominal Aort Anevrizması
 • Kronik Venöz Yetmezliği
 • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
 • Aritmiler
 • Göğüs Ağrısı
 • Taşikardi
 • Fallot Tetralojisi
 • Varis
 • Kalp Çarpıntısı
 • Raynaud Hastalığı
 • İskemik Kalp Hastalığı
 • Anevrizmalar
 • Kalp Yetmezli̇ği̇
 • Aort Yetmezliği
 • Ventriküler Septal Defekt (Vsd)
 • Asendan Aort Anevrizması
 • Mitral Yetmezlik
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Damar Hastalıkları
 • Mitral Kapak Sorunu
 • Kalp Ağrısı
 • Kalp Sıkışması
 • Aort Kapağı Hastalıkları
 • Torakoabdominal Aort Anevrizması
 • Kalp Ritim Bozukluğu
 • Derin Ven Trombozu (Dvt)
 • Varis Ülseri
 • Kalp Kapağı Problemleri
 • Buerger
 • Üç Damar Hastalığı
 • Muskuler Brıdge
 • Periferik Damar Hastalığı
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)

Ödüllü Bilgi İçin Tıklayın

SU İÇMENİN VÜCUDUMUZ İÇİN 6 FAYDASI

Evde Kilo Vermek İçin Ne Yemeliyim

CİNSEL TERAPİDE EN ÇOK SORULAN 4 SORU

Bağışıklık sistemi Tüm detayları ile Ele Alındı?

Hizmetleri

 • Kardiyak Anjiyografi
 • Preoperatif Değerlendirme
 • Ekg Kardiyografi
 • Dekalsifikasyon Kalp Kapakçıkları
 • Enjeksiyon Im
 • Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü
 • Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)
 • Damar Ameliyatları
 • Plazmaferez Hemaferezis
 • Ekogram(Ultrason)
 • Endovasküler Cerrahi
 • Periferal Vasküler Bypass
 • Koltuk Altı Kalp Ameliyatları
 • Kalp Tümörü Ameliyatları
 • Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
 • Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi
 • Nebulizatör
 • Kolesterol Testi
 • Aort Kapak Replasmanı
 • Venöz Dupleks Ultrasonografisi
 • Ross Ameliyatı
 • Femoropopliteal Bypass
 • Korda Ve Papiler Kas Onarımı
 • Aritmide Ablasyon Tedavisi
 • Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler
 • Transkateter
 • Hemaferez
 • Torakotomi
 • Balon Valvüloplasti
 • Perkütan Koroner Girişim Koroner Anjiyoplasti
 • Atriyal Septal Defekt Onarımı
 • Arteriografi
 • Kalp Kapağı Replasmanı
 • Nükleer Stres Testi
 • Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)
 • Eko(Ekokardiyografi)
 • Mekanik Protez Kapak
 • Stent(Koroner Anjiyoplasti)
 • Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass
 • Robot Destekli Kardiyak Prosedürler
 • Mitral Kapak Tamiri
 • Kateter Yerleştirme
 • Venografi
 • Minimal Invaziv Cerrahi
 • Anterior Mediastinotomi
 • Disseksiyon Ameliyatları
 • Tevar (Endovasküler Tedavi)
 • Anjiyoplasti
 • Miyokardiyal Biyopsi
 • Kardiyak Kateterizasyon
 • Elektrofizyolojik Test
 • Kardiyoversiyon
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Talyum Testi
 • Perkütan Komissürotomi
 • Kan Elektrolit Testi
 • Da Vinci Robotik Cerrahi
 • Komissürotomi
 • Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)
 • Laserasyon Onarımı
 • Cox-Maze Prosedürü
 • Norwood Ameliyatı
 • Aterektomi
 • Kalp Kapakçığı Tamiri
 • Pacemarker Implantasyonu
 • Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
 • Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
 • Homogreft Kapak
 • Esd (Sedimantasyon)
 • Perikardiyosentez
 • Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu
 • Yüzeyel Ekokardiyografi
 • Skleroterapi̇)
 • Jackson Pratt Dren
 • Enjeksiyon Iv
 • Kalp Transplantasyonu
 • Mikrovasküler Kırpma
 • Ambulatuvar Kardiyak Izleme
 • Homosistein
 • Ross - Konno Ameliyatı
 • Çocuk Kalp Ameliyatları
 • Transjugüler Şant (Tips)
 • Bebek Kalp Ameliyatları
 • David Ameliyatı (Prosedürü)
 • Kardiyak Stent
 • Variköz Ven Skleroterapisi
 • Anjiyogram
 • Damar Cerrahisi Ameliyatları
 • Aortoiliak Aortofemoral Bypass Grafisi
 • Kalp Bypass Ameliyatı
 • Koroner Arter Hastalıklarını Görüntüleme
 • Evar (Endovasküler Tedavi)
 • Efor Treadmil Testi
 • Koroner By-Pass Ameliyatı
 • Kalp Kapakçığı Değişimi
 • Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma
 • Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu
 • Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar
 • Endarterektomi
 • Triküspid Kapak Replasmanı
 • Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti
 • Vasküler Cerrahi
 • Filebografi
 • Yenidoğan Kalp Ameliyatları
 • Robot Destekli Cerrahi
 • Konjenital Kalp Cerrahisi
 • Laparoskopi
 • Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)
 • Robotik Cerrahi
 • Biventriküler Pacemarker
 • Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması
 • Arteriyel Switch Ameliyatı
 • Anjiyografi
 • Karotis Ameliyatı
 • Holter Izlemi
 • Koroner Anjiyoplasti
 • Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör
 • Eforlu Ekg
 • Mikrovasküler Oklüzyon
 • Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi
 • Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti
 • Koroner Anjiyogram
 • Alt Ekstremitelerde Venografi
 • Karotis Endarterektomi
 • Platelet Sitaferezi Hemaferezis
Murat Özeren ile ilgili telefon numarası şuanda web sitemizde yayınlanmamaktadır. Doktorumuz ile iletişme geçmek için soru sor kısmından soru sorarak iletişim bilgilerini öğrenebilirsiniz.
Hekimimizin sitemizde çalışmış olduğu hastane bilgisi bulunmamaktadır.
Ülkemizde doktorların muayene ücretleri sağlık bakanlığı politikası gereği yayınlanmamaktadır. Muayene ücretini öğrenmek için kendisine direk mesaj atarak iletişime geçiniz.
Hekimimiz Kalp ve damar cerrahisi uzmanıdır.
Doktor hakkında yorum yapmak için yorumlar kısmını tıklayıp yorum yapı tıklayınız
Doktor ile ilgili yapılan şikayetler sitemizde doğrudan yayınlanmamaktadır. Sitemiz sadece hastalar ve danışanlar tarafından yapılan olumlu - olumsuz görüşlere yer vermektedir.
0
Genel Değerlendirme
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız