Murat İspiroğlu Özgeçmişi


Covid-19 Salgını ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi Tıkla Oku

Covid-19 ve Soğuk Algınlığını Nasıl Ayırt Edeceğiz?

Kalp Krizini Tetikleyen Etkenler Nelerdir?

CİNSEL TERAPİDE EN ÇOK SORULAN 4 SORU

Öğrenim Bilgisi


Tedavi Edilen Tüm Hastalıklar Listesi

 • Yürüme Bozuklukları
 • Gastroenretit
 • Kronik Konstipasyon
 • Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
 • Kolesterol Sorunları
 • Besin Ve Diğer Tüm Alerjiler
 • Gluten Enteropatisi
 • Bağırsak Enfeksiyonu
 • Astim Tedavisi
 • Porfiri (Porphyria)
 • Kolit Bozukluk
 • Kilo Problemleri
 • Ülser Tedavisi
 • Pankreas Hastalıkları
 • Multipl Miyelom
 • Crohn Hastalığı
 • Pankreatit
 • Demir Eksikliği
 • Karaciğer Hastalıkları
 • Hi̇pertansi̇yon
 • Bağırsak Hastalıkları
 • Hepatit C Tedavaisi
 • Trioit Hastalıkları
 • Kabızlık Tedavaisi
 • Vitamin Eksikliği
 • Kronik Hepatit
 • Asit Etyoloji
 • Deri Hastalıkları Tedavisi
 • Primer Bilier Siroz
 • Enfeksiyöz Enterokolitler
 • Albüminüri Proteinüri
 • Tüm Ağız Hastalıkları
 • Hepatit B
 • Trombosit Bozuklukları
 • Lösemi Ve Lenfoma Tedavisi
 • Bağırsak Kanaması
 • Laktoz İntoleransı (Laktoz Hassasiyeti)
 • Kanda Kolestrol Yüksekliği
 • Sedef Hastalığı
 • Skleroz
 • Akut Myeloid Lösemi (Aml)
 • Sarkoidoz
 • Hazımsızlık (Dispepsi)
 • Hepatit A
 • Ttp Sorunları
 • Mide Hastalıkları
 • Şeker Hastalığı (Diyabet)
 • Karın Ağrıları
 • Bağırsak Gazı
 • Kolon Ve Rektum Kanserleri
 • Megakolon
 • Anüri (İdrar Çıkaramama)
 • Siroz Sorunu
 • Anemi Tedavisi
 • Damar Hastalıkları
 • Alkol Tedavisi
 • Otoimmün Hepatit
 • Dispepsi (Hazımsızlık)
 • Işın Tedavisi (Radyoterapi)
 • Reflü Tedavisi
 • Budd Chiari
 • Periton (Karın Içi Yaygın) Kanseri
 • Cmv Hepatit
 • Helikobakter Pilori
 • Genital Bölge Sorunları
 • Hemokromatoz
 • Guatr Sorunu
 • Hipoglisemi
 • Diyabetes Mellitus (Şeker Hastalığı)
 • Halsizlik Yorgunluk
 • Hiv (Aids) Virüsü
 • Karın Boşluğunda Sıvı Toplanması
 • Gastrit İltihabı
 • Havale Ya Da Konvülsiyo
 • Özofagus
 • Boğaz Enfeksiyonları
 • İshal Tedavisi
 • Safra Kesesi Taşları Ve Sorunları
 • Amipli Dizanteri
 • Sarılık Tedavisi

Hizmetleri

 • M2 Antijeni(Antimitokondriyal Antikor(Ama))
 • X-Ray Ile Tedavi
 • Enjeksiyon Im
 • Karaciğer Biyopsisi
 • Egd(Endoskopi)
 • Hiv Testi
 • Ercp(Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi
 • Sanal Kolonoskopi
 • Çift-Balon Endoskopi
 • Oksimetre
 • Polipektomi Polipin Endoskop
 • Özofagoskopi
 • Endoskopi
 • Helikobakter Pilori Nefes Testi - Üre Nefes Testi
 • Esnek Sigmoidoskopi
 • Vertikal (Dikey) Bantlı Gastroplasti Ameliyatı (Vbg)
 • Gastrektomi
 • Özofagogastroduodenoskopi
 • İntestinal Obstrüksiyonun Onarımı
 • Özofajiyal Band Ligasyonu
 • Laktoz Tölerans Testi
 • Rektosigmoidoskopi
 • Kolesterol Testi
 • Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) Ameliyatı
 • Çocuk Immünizasyonu(Aşılanması)
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • Elisa Testi
 • Hemaferez
 • Endoskopik Ultrason
 • Pdc-E2 Antijen Antimitokondiyal Antikor
 • Özofajial Manometri
 • Ama(Anti-Mitokondrial Antikor)
 • Hida Taraması
 • Antroduodenal Motilite Çalışmaları
 • Duodenoskopi(Endoskopi)
 • Karaciğer Rezeksiyonu
 • Ileostomi(Ülseratif Kolit Cerrahisi)
 • Splenektomi
 • Özofagus Varis Kanaması İnjeksiyon Skleroterapisi
 • Kolon Kanseri Görüntüleme
 • Kolesistektomi
 • Kıl Kurdu Testi
 • Kan Elektrolit Testi
 • Balon Dilatasyon
 • Ivc(İntravenöz Kolanjiografi)
 • Lenfaferez
 • Dışkı Asit Testi
 • Gastrostomi
 • Tam Idrar Tahlili(Tit)
 • Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
 • Tümör Nekrozu Faktörü (Tnf)
 • Abdominal Ultrasonografi
 • Enteral Beslenme
 • Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
 • Ana(Antinükleer Antikor)
 • Özofagus Varisleri Tedavisi
 • Gastrik Bypass
 • Esd (Sedimantasyon)
 • Gtt(Glukoz Tolerans Testi)
 • Kolesintigrafi
 • Karaciğer Kan Testleri
 • Hidrojen Solunum Testi
 • Kolonoskopi
 • Enjeksiyon Iv
 • Endoskopik Tedavi
 • Bağırsak Tıkanması Onarımı
 • Transözofageal Ekokardiyografi (Töe)
 • Hidrojen Nefes Testi
 • Pankreas Ve Adacık Hücre Transplantasyonu
 • Hepatobiliyer Sintigrafi
 • Karaciğerin Radyofrekanslı Ablasyon
 • Mide Balonu
 • Fundoplikasyon(Gerd Cerrahisi)
 • Fundoplikasyon
 • Gastro Laparoskopik Ameliyat
 • Özofajial Ph Metri
 • Üre Nefes Testi
 • Transvenöz Karaciğer Biyopsisi
 • Diabetes Mellitusta Insülin Tedavisi
 • Baryumlu Lavran
 • Abdominal Parasentez
 • Kapsül Endoskopi
 • Karaciğer Nakli (Transplantasyonu)
 • Hemoglobin A1C(Hba1C)
 • Hdl Kolesterol Testi
 • Gastrik Band Uygulaması
 • Ogtt Oral Glukoz Tolerans Testi
 • Cea(Karsinoembriyonik Antijen)
 • Egg(Elektrogastrogram)
 • Radyonüklid Tarama (Hida Scan)
 • Üst Gastrointestinal Endoskopi
 • Feces Testi
 • Ua Ürinaliz İdrar Tahlili
 • Serebrospinal Sıvı Analizi
 • Bt Kolonoskopi
 • İnce Barsak Biyopsisi
 • Dgk(Dışkıda Gizli Kan) Testi
 • Bilgisayarlı Tomografi Kolonografisi
 • Tam Kan Sayımı-Hemogram
 • Fundoplikasyon Laparoskopik Cerrahi
 • Eus(Endoskopik Ultrason)
 • Sigmoidoskopi
 • Mikroküre Tedavisi
 • Karaciğer Metastazına Perkütan Etanol
 • Kısmi Gastrektomi
 • Gastroskopi
 • Hepatobilier Görüntüleme
 • Perkütan Karaciğer Biyopsisi
 • Perkütan Iğne Aspirasyonu
 • Subkütan Enjeksiyon
 • Enterostomi
5
Genel Değerlendirme
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız