Onur Kök Özgeçmişi

Uzm. Klinik Psikolog Onur KÖK Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitiminin sonunda başarı göstererek 'Onur Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır. 2016 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Ayrıca bireyi toplumsal perspektiften anlamak ve gözlemlemek adına şuan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji lisans programına devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında, Nöropsikoloji Laboratuarında Prof. Dr. Öget Öktem Tanör ve Dr. Psikolog Şükriye Akça Kalem’in gözetiminde iki buçuk yılı aşkın süreyle çalışmış ve süpervizyonlarını takip etmiştir. 2017 - 2019 yılları arasında Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım yönetiminde Travma Toplantılarına katılmıştır. Çeşitli danışmanlık merkezlerinde ve tıp merkezinde çalışmıştır. Şuan Medistate Hastanesine bağlı North Clinics Tıp Merkezinde bireysel ve grup çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Beykoz Gündem gazetesinde Psikoloji köşe yazarlığı yapmaktadır. Çocuklu Dünya platformunda çocuklarla ilgili yazılar yazmaktadır. Mesleki alanda Multidisipliner çalışmaktadır. Çocuk ve Ergenlerde; - Çocuk (Danışan) Merkezli Oyun Terapisi, - Gelişimsel Temas Oyun Terapisi, - Fillial (Ebeveyn) Yönelimli Oyun Terapisi, - Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, - Psikodrama & Grup Terapisi Yetişkinlerde; - Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, - Bilişsel - Davranışçı Terapi - Psikodrama & Grup Terapisi - Nöropsikoloji Mesleki İlgi Alanları: Çocuk & Ergen Psikolojisi; -Çocuklarda ve Ergenlerde Kaygı ve Özgüven sorunları -Aile / Ebeveyn Danışmanlığı -Çocuklarda Davranış Problemleri -Çocuklarda Alt Islatma(enürezis) -Çocuklarda Kaka Kaçırma(enkoprezis) -Öfke Kontrolü Problemleri -Çocuklarda Uyku Problemleri -Sınır ve Kural Sorunları / Söz dinlememe -Kardeşler arası çatışma ve kardeş kıskançlığı -Çocuk ve ergenlerde tik ve takıntılar -Çocuk gelişim takibi -Sınav Kaygısı Yetişkin Psikolojisi; - Kaygı Bozuklukları (Panik Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Toplumsal Kaygı Bozukluğu / Sosyal Fobi) - Panik Atak - Takıntılar - Obsesif - Kompulsif Bozukluk - Yeme Bozukluğu Psikolojik Testler: - Nöropsikolojik Test (unutkanlık, dikkat eksikliği, Demans, Alzheimer, Epilepsi, Nörobehçet, MCI (Hafif kognitif bozukluklar), Parkinson, Hidrosefali) - Denver II Gelişimsel Tarama Testi (0 - 6 yaş) - MMPI (Kişilik Testi) - Okul Olgunluğu Testi (Okula hazırlık değerlendirmesi) - Ankara Gelişim Tarama Envanteri (0 - 6 yaş)


Öğrenim Bilgisi

 • Lisans : Haliç Üniversitesi - Psikoloji (2010 - 2014 mezun) (Onur Belgesi) Yüksek Lisans (Master) : Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans (2014 - 2016) Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyoloji (2016 - devam ediyor)

Tedavi Edilen Tüm Hastalıklar Listesi

 • Yürüme Bozuklukları
 • Kuşku Obsesyonu Kontrol Kompulsiyonu
 • Davranış Bozukluğu
 • Unutkanlık
 • Aşırı Çekingenlik
 • Stres Problemleri Ve Önleme
 • Özgüven Eksikliği
 • Sosyalleşme Ve Çekingenlik
 • Uyku Apnesi
 • Kardeş Kiskançliği
 • Nasır Tedavisi
 • Ruh Sağlığı
 • Wi̇sc-R Tedavisi
 • Altını Islatma Problemi
 • Depresyon Tedavisi
 • Kaka Tutma (Enkoprezi)
 • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
 • Panik Atak Sorunları
 • Gelişimsel Sorunlar
 • Semantik Akıcılık Harf Akıcılığı Testleri
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
 • Öfke Kontrol Bozuklukları
 • Anksiyete-Kaygı Bozuklukları

Hizmetleri

 • Çocuklarda Tik Bozukluğu
 • Çocuklarda Uyum Sorunu
 • Ergen Davranış Problemleri
 • Çocuk Ve Ergen Terapisi
 • Ergen Danışmanlığı
 • Depresyon Tedavisi
 • Ergen Terapisi
 • Bireysel Danışma
 • Panik Bozukluğu Tedavisi
 • Tüp Bebekte Psikolojik Destek
 • Yetişkin Hasta Psikoterapisi
 • Nöropsikolojik Testler
 • Panik Bozukluğu Şiddet Ölçeği
 • Panik Atak Terapisi
 • Ağlama Ve Öfke Nöbetleri
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Boşanma Kararı Alan Ailelerin Çocukları
 • Stresle Baş Etme
 • Kaygı Ve Panik Atak Tedavisi
 • Aile Içi İletişim Sorunları Boşanma Ve Çocuk
 • Anksiyete Bozukluğu
 • Alexander Pratik Yetenek Testi
 • Çocuk Ve Ergen Psikolojisi
 • Çocuk Ve Genç Danışmanlığı
 • Bireysel Psikoterapi
 • Öfke Kontrolü
 • Çocuklarda Alt Islatması
 • Depresyon Testleri
 • Ergenlik Dönemi Psikoterapi
 • Çocuklarda Hiperaktıvıte Bozukluğu
 • Bi̇reysel Danişmanlik
 • Ergen Psikoterapi Çalışması Ve Tedavisi
 • Çocuk Kaygı Tedavisi
 • Sınav Kaygısı
 • Boşanma Danışmanlığı
 • Davranış Bozuklukları
 • Çocuklarda Uyku Problemleri
 • Ergen Psikolojisi
 • Boşananların Çocuklarında Davranış
 • Ergenlik Aile Danışmanlığı
 • Çocuk Ergen Terapisi
 • Öfke Yönetimi Grubu
 • Panik Bozukluk Tedavisi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Davranış Sorunları
 • Öfke Kontrolü Grup Bi̇reysel Çalişma
 • Çocuklarda Dikkat Eksikliği
 • Stresle Baş Etme Yöntemleri
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Kaygı Bozuklukları
 • Çocuk Ve Ergen Cinsel Eğitimi
 • 0-12 Yaş Çocuk Seansları
 • Tedaviye Dirençli Okb’de Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Beck Anksiyete Ölçeği Değerlendirme
 • Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği
 • Davranışsal Psikoterapi
 • Davranışçı Terapi
 • Erişkin Davranış Bozukluğu
 • Anksiyete Bozukluğu Tedavisi
 • Kaygı Bozuklukları Panik Atak
 • Zeka Testleri
 • Takıntı Bozukluğu (Obsesif-Kompulsif Bozukluk)
 • Ergen Psikoterapisi
 • Çocuklarda Alt Islatma
 • Çocukta Gelişimi Izleme
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi
 • Panik Bozukluk Tanı Ve Tedavisi
 • Çocuklarda Yeme Problemi
 • Depresyon Tanı Ve Tedavisi
 • Çocuklarda Fobi̇ye Yöneli̇k Terap
 • Çocuklarda Korku
 • Panik Atak Tedavisi
 • Anksiyete Bozukluğu Doktoru
 • Bireysel Psikolojik Danışmanlık Psikoterapi
 • Anksiyete Kaygı Bozuklukları Tanı Tedavisi
 • Bireysel Psikoterapi Çalışması Ve Tedavisi
 • Sınav Kaygısıyla Başetme
 • Çocuk Depresyon Ölçekleri
 • Ergen Psikoloji Problemleri
 • Çocuklarda Tuvalet Eğitimi
 • Bireysel Terapi
 • Beck Depresyon Envanteri
 • Yeme Davranış Bozukluklarında Beslenme
 • Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği
 • Yaşlılar İçin Depresyon Ölçeği
 • Panik Atak
 • Yetişkin Terapisi
 • Anksiyete
 • Gençlik Ergenlik Sorunları Ve Ebeveyn Çatışması
 • Stres
 • Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme
 • Boşanma Süreci
 • Çocuk Kaygı Ölçekleri
 • Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • Nöropsikolojik Değerlendirme
 • Ergenlerde Depresyon Önleyi̇ci̇ Çalişmalar
 • Depresyon
 • Çocukta Öfke Yönetimi
 • Bebek Psikolojisi
 • Nöropsikolojik Hasta Takibi
 • Uçuş Korkusu Terapi
 • Ergenlik Gelişimi İzleme
 • Uyku Sorunları
 • Anksiyete Bozuklukları Terapisi
 • Çocuklarda Yeme Problemleri
 • Gelişme Gerilikli Çocuk İzlemi
 • Cinsel Danışmanlık
 • Çocuk Ve Ergen Psikolojisi Problemleri
 • Zeka Ve Gelişim Testleri
 • Bireysel Psikolojik Danışma
 • Bebeklik Uyku Problemlerinin Çözümü
 • Çocuklarda Kaygı Bozuklukları
 • Öfke Yönetimi Stres Yönetimi
 • Korku Tedavisi
 • Okul Korkusu
 • Depresyon Terapisi
 • Nöropsikolojik Testler- Batarya
 • Yetişkin Psikoterapi
 • Çocuk Ergen Danışmanlığı
 • Ebeveyni Boşanmış Veya Boşanmış Çocuklar
 • Stroop Test
 • Grupla Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Unutkanlık Testi
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Boşanma Ve Çocuk
 • Sınav Anksiyetesi
 • Stress Yönetimi
Doktorumuz ile ilgili telefon numarası şuanda web sitemizde yayınlanmamaktadır. Doktorumuz ile iletişme geçmek için soru sor kısmından soru sorarak iletişim bilgilerini öğrenebilirsiniz.
Hekimimizin sitemizde çalışmış olduğu hastane bilgisi bulunmamaktadır.
Ülkemizde doktorların muayene ücretleri sağlık bakanlığı politikası gereği yayınlanmamaktadır. Muayene ücretini öğrenmek için kendisine direk mesaj atarak iletişime geçiniz.
Hekimimiz Psikoloji uzmanıdır.
Doktor hakkında yorum yapmak için yorumlar kısmını tıklayıp yorum yapı tıklayınız
Doktor ile ilgili yapılan şikayetler sitemizde doğrudan yayınlanmamaktadır. Sitemiz sadece hastalar ve danışanlar tarafından yapılan olumlu - olumsuz görüşlere yer vermektedir.
5
Genel Değerlendirme
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız