Celal Ulaşoğlu Özgeçmişi

Dr. Celal Ulaşoğlu, orta ve lise eğitimini Tarsus Amerikan Kolejinde yaptıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek doktor oldu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Gastroenterohepatoloji yan dal uzmanlığını aldı. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzun yıllar Gastroenteroloji Kliniği’nde görev yaptı. Gastroenteroloji yan dal doçentliğini takiben profesör ataması yapılan Dr. Ulaşoğlu Avrupa Birliği Gastroenteroloji ve Hepatoloji Board Sertifikası sahibi olup Biomed Research International SciE dergide Gastroenteroloji Akademik Editörlüğü, Artificial Intelligence in Gastroenterology dergisinde Editorial Board üyesi ve Publon Yayın hakemliği sertifikası sahibidir. Gastroenterolojinin tüm konuları ile ilgili 36 uluslararası yayını ve diğer çalışmaları bulunmaktadır.   2021 Eylül ayından itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde çalışmaktadır.

 

Kurum Üyelikleri

 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türk Karaciğer Araştırmalar Derneği
 • İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Derneği
 • KEPAN Nutrisyon Derneği

Katıldığı Toplantılar

 • EASL Toplantıları
 • AASLD Toplantıları
 • Ulusal Gastroenteroloji Haftası
 • Çapa Gastroenteroloji Haftası
 • UEGW Toplantıları
 • Göztepe EAH Organ Nakli Komisyon Üyeliği

Bilimsel Toplantılar ve Konuşmalar

 • I01. HCV Tedavisinde Nerdeyiz? Anadolu Multidisipliner HCV Grubu., Ataşehir, İstanbul, 12 Mart 2020
 • I02. Kolon Kanseri Farkındalık Ayı, Göztepe EAH Eğitim Toplantıları. Mart 2019
 • I03. Gastroözofajial reflü hastalığı, Göztepe EAH Eğitim Toplantıları. 2019
 • I04. Organ nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği: Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu         HCC’de Güncel Yaklaşımlar. 2 Mart 2019
 • I05. Treat to target:Anadolu İBH Konseyi.  İBH Vaka paylaşımı. Celal Ulaşoğlu.İstanbul. 8 Nisan 2019
 • I06. Medeniyet Üniversitesi Cocuklarda_motilite-sempozyumu_28 Ağustos 2019 Normal İnce barsak ve Kolon ve Anorektal Motilite
 • I07. Göztepe EAH Eğitim e AR&GE Bölümü Halk Okulu : Kabızlık ve Tedavi Yaklaşımları.2019
 • I07. Saglik Bakanligi Hasta Okulu Sunumları Kabizlik 2018, Reflü Hastalığı 2020.
 • I08. TGD Mezuniyet sonrası Eğfitim Toplantıları, 28 Kasım 2018, Taksim, İstanbul. Özofagus Hastalıklarında Yolculuk.
 • I09. Anadolu Gastroenteroloji Grubu Toplantısı. Reflü özofajit, Güç Vakalar Güçlü Yorumlar 9 Mayıs 2018 Dr.Celal Ulaşoğlu-Dr.Ümit Akyüz
 • I10. Anadolu İBH Konseyi Treat to Target: İBH Hedefe Yönelik Tedavi. Celal Ulaşoğlu.İstanbul. 26 Nisan 2018
 • I11. APASL Single Topic Conference: Sept 27-29 2018. Celal Ulasoglu. Delta Hepatitis, Salon B Sept 29,2018
 • I12. Hepatit B Tedavisinde Güncellemeler. SBÜ Hepatit Oturumu Celal Ulaşoğlu. Gebe ve KBY’de Hepatiti B Tedavisi ve Takibi. 11.Mart.2017 Kartepe
 • I13. GİS Sıkıntılı Hasta. TGD Eğitim Toplantıları 25.01.2017 Galata İSTANBUL
 • I14. Türk Gastroenteroloji Vakfı. 15 Nisan 2017 İstanbul. Celal Ulaşoğlu. İrritabl Barsak Sendromunda Tanı ve Tedavide Yaklaşımlar.
 • I15. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri. 30 Mart-1 Nisan 2017 Celal Ulaşoğlu. Özofagus ve Gastrik Maliniteler
 • I16. Crohn Zor Vakalar. Anadolu İBH Konseyi. Kozyatağı, 9 Mart 2016
 • I17. TKAD (TÜRK Karaiğer Araştırmaları Derneği-Mezuniyet Sonrası Eğitim Sempozyumu. 20 Nisan 2016 Radisson Blu Şişli,  İstanbul. Celal Ulaşoğlu. HCC’de prognostik faktörler
 • I18.İBH Güncelleme Kursu, İstanbul 31 Mart-2 Nisan 2016. İBH’da Üreme ve Hamilelik.
 • I19. Göztepe EAH Haftalık Bilimsel Toplantı: Celal Ulaşoğlu. Oruç ve Sindirim Sistemi, 2015
 • I20. Chronic hepatitis:Roundtable. APASL Single Topic Conference: March 12-15, 2015  Celal Ulasoglu.  Thursday, March 12, 2015.
 • I21.14.Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri. 9-11 Nisan 2015 Celal Uaşoğlu. Kolon Polipleri: Endoskopik ve Cerrahi tedaviPrensipleri. Takip Düzeni
 • I22. İBH Akademi. Crohn ve Ülseratif kolit hastalığında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları, 11.6.2014 Maltepe, İstanbul
 • I23. Ulaşoğlu C. Gastrointestinal traktın zor vakaları. Karın şişkinliğinden multisistemik hastalığa. Türk gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, 15 Mayıs 2013, TKAD Genel Merkezi, İstanbul (Sözlü Sunum)
 • I24. 6.Hacettepe Gastroenteroloji Günleri.2010. Kronik Delta Hepatiti konferansı. Ankara
 • I25. Treat to target:Anadolu İBH Konseyi.  İBH Vaka paylaşımı. Celal Ulaşoğlu.İstanbul.2008
 • I26. Ulaşoğlu C. Dispepsi tanısında endoskopinin rolü: her hastada düşünülmeli. VII. Çapa gastroenteroloji Günleri konuşma metinleri. 17-19 Nisan 2008, İstanbul
 • I27. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Hebipa, “IBH’da Tanı” 1-5 Eylül 2007,
 • I28. Hepato Gastroenteroloji Kongresi (3.), Hebipa, , “Çölyak Hastalığı” 2006
 • I29. Kronik Hepatit C. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 4-7 Kasım 2006 İstanbul
 • I30. C.Ulasoglu, 2005 Çapa Gastroenteroloji Günleri konferansı dahilinde “2004 Çapa Gastroenteroloji Günleri Kurs Kitabı” içeriğinde  “Endoskopi: Ne zaman ve hangi hastalara yapalım” sunumu, sf.29-31. 28-30 Nisan 2005
 • I31. Ulaşoğlu C. Özel durumlarda karaciğer: Nütrisyon ve karaciğer. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği 2003-2004/4 Mezuniyet sonrası eğitim programı, 31.3.2004, Maslak,İstanbul
 • I32. C.Ulasoglu, G.Boztaş.  2004 Çapa Gastroenteroloji Günleri konferansı dahilinde “2004 Çapa Gastroenteroloji Günleri Kurs Kitabı” içeriğinde  “Fonksiyonel dispepsi” sunumu, p. 80-82. 29 Nisan-1 Mayıs 2004
 • I33. Çapa Gastroenteroloji Günleri. 2003.  “Occult” sindirim sistemi kanaması
 • I34. GÖZTEPE EAH İç Hastalıkları sempozyumu 2002_Helicobacter Pylori
 • I35. C.Ulasoglu,. 2002 Çapa Gastroenteroloji Günleri konferansı dahilinde “2002 Çapa Gastroenteroloji Günleri Kurs Kitabı” içeriğinde  “Varis dışı üst sindirim sistemi kanamaları”, p.28-34.  25-27 Nisan 2002
 • I36. Göztepe Eğitim Hastanesi 2001-2002 Eğitim Konferansları. Kronik hepatitlerde tedavi yaklaşımları. İstanbul. 25.10.2001
 • I37. Karaciğer Araştırmaları Derneği. 1998. Portal Hipertansiyonda üst gastrointestinal kanama sebepleri ve tanısal yaklaşım sözlü sunumu. İstanbul
 • I38. 19.Çapa Gastroenteroloji Günleri. Primer Biliyer Kolanjit, PSK. 2-4 Eylül 2020 Konuşmacı ve Oturum başkanı
 • I39. HCC Hasta yolculuğu. Göztepe EAH (Bayer)


Öğrenim Bilgisi


Tedavi Edilen Tüm Hastalıklar Listesi

 • Gastroenretit
 • Kolesterol Sorunları
 • Besin Ve Diğer Tüm Alerjiler
 • Astim Tedavisi
 • Kilo Problemleri
 • Multipl Miyelom
 • Demir Eksikliği
 • Karaciğer Hastalıkları
 • Hi̇pertansi̇yon
 • Bağırsak Hastalıkları
 • Hepatit C Tedavaisi
 • Trioit Hastalıkları
 • Vitamin Eksikliği
 • Deri Hastalıkları Tedavisi
 • Albüminüri Proteinüri
 • Hepatit B
 • Trombosit Bozuklukları
 • Lösemi Ve Lenfoma Tedavisi
 • Kanda Kolestrol Yüksekliği
 • Sedef Hastalığı
 • Akut Myeloid Lösemi (Aml)
 • Sarkoidoz
 • Hepatit A
 • Ttp Sorunları
 • Mide Hastalıkları
 • Şeker Hastalığı (Diyabet)
 • Karın Ağrıları
 • Anüri (İdrar Çıkaramama)
 • Anemi Tedavisi
 • Dispepsi (Hazımsızlık)
 • Işın Tedavisi (Radyoterapi)
 • Guatr Sorunu
 • Hipoglisemi
 • Diyabetes Mellitus (Şeker Hastalığı)
 • Halsizlik Yorgunluk
 • Hiv (Aids) Virüsü
 • Gastrit İltihabı
 • Havale Ya Da Konvülsiyo
 • Sarılık Tedavisi

Hizmetleri

 • X-Ray Ile Tedavi
 • Enjeksiyon Im
 • Karaciğer Biyopsisi
 • Hiv Testi
 • Oksimetre
 • Kolesterol Testi
 • Çocuk Immünizasyonu(Aşılanması)
 • Elisa Testi
 • Hemaferez
 • Pdc-E2 Antijen Antimitokondiyal Antikor
 • Ama(Anti-Mitokondrial Antikor)
 • Splenektomi
 • Afp Kan Testi Alfa-Fetoprotein Kan Testi
 • Kan Elektrolit Testi
 • Lenfaferez
 • Tam Idrar Tahlili(Tit)
 • Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
 • Abdominal Ultrasonografi
 • Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
 • Ana(Antinükleer Antikor)
 • Esd (Sedimantasyon)
 • Gtt(Glukoz Tolerans Testi)
 • Karaciğer Kan Testleri
 • Enjeksiyon Iv
 • Transvenöz Karaciğer Biyopsisi
 • Diabetes Mellitusta Insülin Tedavisi
 • Hemoglobin A1C(Hba1C)
 • Hdl Kolesterol Testi
 • Ogtt Oral Glukoz Tolerans Testi
 • Ua Ürinaliz İdrar Tahlili
 • Serebrospinal Sıvı Analizi
 • Dgk(Dışkıda Gizli Kan) Testi
 • Tam Kan Sayımı-Hemogram
 • Perkütan Karaciğer Biyopsisi
 • Perkütan Iğne Aspirasyonu
 • Subkütan Enjeksiyon
Doktorumuz ile ilgili telefon numarası şuanda web sitemizde yayınlanmamaktadır. Doktorumuz ile iletişme geçmek için soru sor kısmından soru sorarak iletişim bilgilerini öğrenebilirsiniz.
Hekimimizin sitemizde çalışmış olduğu hastane bilgisi bulunmamaktadır.
Ülkemizde doktorların muayene ücretleri sağlık bakanlığı politikası gereği yayınlanmamaktadır. Muayene ücretini öğrenmek için kendisine direk mesaj atarak iletişime geçiniz.
Hekimimiz Hepatoloji,İç hastalıkları uzmanıdır.
Doktor hakkında yorum yapmak için yorumlar kısmını tıklayıp yorum yapı tıklayınız
Doktor ile ilgili yapılan şikayetler sitemizde doğrudan yayınlanmamaktadır. Sitemiz sadece hastalar ve danışanlar tarafından yapılan olumlu - olumsuz görüşlere yer vermektedir.
5
Genel Değerlendirme
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız