Alper Güzeltaş Özgeçmişi


Covid-19 Salgını ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi Tıkla Oku

Covid-19 ve Soğuk Algınlığını Nasıl Ayırt Edeceğiz?

Kalp Krizini Tetikleyen Etkenler Nelerdir?

CİNSEL TERAPİDE EN ÇOK SORULAN 4 SORU

Öğrenim Bilgisi


Tedavi Edilen Tüm Hastalıklar Listesi

 • Atrial Fibrilasyon
 • Kalbin Hızlı Atması
 • Kalp Hastalıkları
 • Öksürük Tedavaisi
 • Aritmiler Sorunu
 • Taşikardi
 • Fallot Tetralojisi
 • Viral Enfeksiyon
 • Vsd Sorunları
 • Tüm Çocuk Hastalıkları
 • Yüksek Ateş
 • Damar Hastalıkları
 • Prematüre Bebek Ve Doğum
 • Ekstrasistol
 • Aort Hastalıkları

Hizmetleri

 • Kardiyak Anjiyografi
 • Ekg Kardiyografi
 • Dekalsifikasyon Kalp Kapakçıkları
 • X-Ray Ile Tedavi
 • Enjeksiyon Im
 • Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü
 • Plazmaferez Hemaferezis
 • Ekogram(Ultrason)
 • Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
 • Nebulizatör
 • Kolesterol Testi
 • Aort Kapak Replasmanı
 • Venöz Dupleks Ultrasonografisi
 • Ldl Kolesterol Testi
 • Korda Ve Papiler Kas Onarımı
 • Aritmide Ablasyon Tedavisi
 • Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler
 • Hemaferez
 • Balon Valvüloplasti
 • Perkütan Koroner Girişim Koroner Anjiyoplasti
 • Arteriografi
 • Kalp Kapağı Replasmanı
 • Nükleer Stres Testi
 • Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)
 • Eko(Ekokardiyografi)
 • Mekanik Protez Kapak
 • Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass
 • Venografi Mr Çekimi
 • Kalp Nakli Ve Tedavisi
 • Anjiyoplasti
 • Miyokardiyal Biyopsi
 • Kardiyak Kateterizasyon
 • Elektrofizyolojik Test
 • Kardiyoversiyon
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Talyum Testi
 • Perkütan Komissürotomi
 • Kan Elektrolit Testi
 • Komissürotomi
 • Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)
 • Cox-Maze Prosedürü
 • Kalp Kapakçığı Tamiri
 • Pacemarker Implantasyonu
 • Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
 • Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
 • Karotis Ultrasonu
 • Homogreft Kapak
 • Esd (Sedimantasyon)
 • Perikardiyosentez
 • Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu
 • Yüzeyel Ekokardiyografi
 • Enjeksiyon Iv
 • Kalp Transplantasyonu
 • Ambulatuvar Kardiyak Izleme
 • Homosistein
 • Kardiyak Stent
 • Anjiyogram
 • Kalp Bypass Ameliyatı
 • Koroner Arter Hastalıklarını Görüntüleme
 • Efor Treadmil Testi
 • Kalp Kapakçığı Değişimi
 • Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma
 • Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu
 • Triküspid Kapak Replasmanı
 • Hdl Kolesterol Testi
 • Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti
 • Biventriküler Pacemarker
 • Kalp Pili Takılması
 • Tam Kan Sayımı-Hemogram
 • Anjiyografi
 • Karotis Ameliyatı
 • Holter Izlemi
 • Koroner Anjiyoplasti
 • Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör
 • Eforlu Ekg
 • Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi
 • Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti
 • Koroner Anjiyogram
 • Karotis Endarterektomi
 • Platelet Sitaferezi Hemaferezis
5
Genel Değerlendirme
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız