Mehmet Yılmaz Salman Özgeçmişi


Öğrenim Bilgisi


Tedavi Edilen Tüm Hastalıklar Listesi

 • İnfertilite (Kısırlık)
 • Işeme Bozuklukları
 • Renal Kitle
 • Sistit Tedavisi
 • Prostat Hastalıkları
 • Kısırlık Tedavaisi
 • Penis Onarımı Ve Sorunları
 • Ereksiyon Sorunu
 • İdrar Torbası Sarkması
 • Cinsel Terapiler
 • Sperm Dna Hasarı
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • Nefridoz (Hidronefroz)
 • İdrar Yolu Hastalıkları
 • Ereksiyon Sorunu Sertleşme Bozukluğu
 • İdrar Yolu Kisti
 • Endoskopik Üreter Taş Tedavisi
 • Kby Sorunu
 • Sık Ve Sancılı Idrar Yapma
 • Erektil Disfonksiyon
 • Ürojinekolojik Operasyonlar
 • Varikosel
 • Kan İşemek
 • Böbrek Hastaliklari
 • Mesane Hastalıkları
 • Bel Soğukluğu
 • İdrar Kaçırma Tedavisi
 • Altını Islatma Problemi
 • İdrar Torbası İltihabı
 • Renal Tx
 • Çocuk Sünneti
 • Empotans
 • İdrar Yolu Darlıkları
 • Ürolojik Hastalıklar
 • Up Darlık
 • Nefrit
 • Üretero Vezikal Darlık
 • Ereksiyon Sorunu (İktidarsızlık)
 • Upj Darlığı
 • Uvj Darlığı
 • İnterstisyel Sistit
 • Kum Sancıları
 • İdrar Retansiyonu
 • Üriner Enfeksiyon
 • İdrar Yapma Bozukluğu
 • Safra Kesesi Taşları Ve Sorunları
 • Hipospadias
 • Bph Tedavisi
 • İdrar Tutukluğu
 • Nefrolihtiazis
 • İdrar Yollarında Yanma
 • Adipsi (Susama Yokluğu)

Hizmetleri

 • Kriyoterapi
 • X-Ray Ile Tedavi
 • Sistektomi Yapay Mesane
 • Flexible Üreteroskopi
 • Kök Kanal Tedavi İşlemi
 • Robot Destekli Ürolojik Prosedürler
 • Vajinoplasti (Vajina Daraltma) İşlemi
 • Adrenalektomi
 • Diyaliz
 • Keratinin Kan Testi
 • Transüretral Prostat Rezeksiyonu (Turp)
 • Nefrektomi
 • Transvajinal Mesane Boynu Süspansiyonu
 • Prostat Kanserinde Görüntüleme
 • Mutluluk Çubuğu
 • Böbrek Ultrasonu
 • Diş Tedavisi İşlemleri
 • Sünnet Dikişli & Dikişsiz
 • Diger Hastalık Ve Tedaviler
 • Kateter Yerleştirme
 • Pyeloplasti
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Wisc-R-Çocuklar İçin Zeka Testleri
 • Laparoskopik Adrenalektomi
 • Ürografi
 • Mri Tedavisi
 • Prostat Spesifik Antijen (Psa) Testi
 • Kan Elektrolit Testi
 • Laserasyon Onarımı
 • İntravenöz Pyelografi ( İvp )
 • Sistoskopi Ve Üreteroskopi
 • Tam Idrar Tahlili(Tit)
 • Perkütan Nefrostomi
 • Lokal Anestezi
 • Ürostomi
 • Periton Diyalizi
 • Hemodiyaliz
 • Robot Destekli Laparoskopik Prosedürler
 • Hastalik Öncesi Ve Sonrsı
 • Hipnoterapi İşlemi
 • Sistoskopi
 • Hastalık Tedavi İşlemi
 • Vazektomi
 • Penis Implantı
 • Microtese Sperm Ekstraksiyonu
 • Böbrek Nakli (Transplantasyonu)
 • Nefrostomi Drenaj Tüpü
 • Üriner Diversiyon Cerrahisi
 • Radikal Sistektomi
 • Gerilimsiz Vajinal Bant Işlemi
 • Robot Destekli Cerrahi
 • Laparoskopi
 • Ua Ürinaliz İdrar Tahlili
 • Robotik Cerrahi
 • Sistoüretroskopi
 • Prostat Biyopsisi
 • Prostatektomi
 • Renal Ultrason
 • Penil Protez
 • Litotripsi
 • Vakum Konstrüksiyon Cihazları(Penil Protez)
 • Kriyoablasyon
 • C Tedavi Ve Yöntemler
 • İntravenöz Ürografi
 • Perkütan Iğne Aspirasyonu
5
Genel Değerlendirme
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız