Mehmet Akif Türkoğlu Özgeçmişi


Covid-19 Salgını ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi Tıkla Oku

Covid-19 ve Soğuk Algınlığını Nasıl Ayırt Edeceğiz?

Kalp Krizini Tetikleyen Etkenler Nelerdir?

CİNSEL TERAPİDE EN ÇOK SORULAN 4 SORU

Öğrenim Bilgisi


Tedavi Edilen Tüm Hastalıklar Listesi

 • Pankreas Hastalıkları
 • Karaciğer Hastalıkları
 • Kist Hidatik
 • Koledok Kisti
 • Mide Hastalıkları
 • Safra Kesesi Taşları Ve Sorunları
 • Papilla Vateri

Hizmetleri

 • Preoperatif Değerlendirme
 • Mide Zımbalama
 • M2 Antijeni(Antimitokondriyal Antikor(Ama))
 • X-Ray Ile Tedavi
 • Enjeksiyon Im
 • Karaciğer Biyopsisi
 • Egd(Endoskopi)
 • Laparoskopik Mide Zımbalama
 • Ercp(Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi
 • Çift-Balon Endoskopi
 • Polipektomi Polipin Endoskop
 • Özofagoskopi
 • Endoskopi
 • Helikobakter Pilori Nefes Testi - Üre Nefes Testi
 • Esnek Sigmoidoskopi
 • Vertikal (Dikey) Bantlı Gastroplasti Ameliyatı (Vbg)
 • Gastrektomi
 • Özofagogastroduodenoskopi
 • İntestinal Obstrüksiyonun Onarımı
 • Özofajiyal Band Ligasyonu
 • Laktoz Tölerans Testi
 • Roux En Y Gastrik Bypass
 • Hemoroidektomi Hemoroid Stapleri
 • Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) Ameliyatı
 • Ldl Kolesterol Testi
 • Apse İnsizyonu Ve Drenajı
 • Barsak Derivasyon Cerrahisi Ileostomi Kolostomi
 • Hemaferez
 • Endoskopik Ultrason
 • Ağrı Pompası
 • Özofajial Manometri
 • Hida Taraması
 • Laparoskopik Kolesistektomi
 • Özofajektomi
 • Antroduodenal Motilite Çalışmaları
 • Duodenoskopi(Endoskopi)
 • Kateter Yerleştirme
 • Lavman
 • Kolon Rezeksiyonu
 • Karaciğer Rezeksiyonu
 • Pilorik Stenöz Düzeltimi
 • Minimal Invaziv Cerrahi
 • Ileostomi(Ülseratif Kolit Cerrahisi)
 • Laparoskopik Safrataşı Ameliyatı
 • Özofagus Varis Kanaması İnjeksiyon Skleroterapisi
 • Mide Kelepçesi Ayarlanabilir Silikon Gastrik Band
 • Kolon Kanseri Görüntüleme
 • İnce Barsak Rezeksiyonu
 • Kolesistektomi
 • Kıl Kurdu Testi
 • Kan Elektrolit Testi
 • Da Vinci Robotik Cerrahi
 • Bariatrik Cerrahi
 • Balon Dilatasyon
 • Laserasyon Onarımı
 • Ivc(İntravenöz Kolanjiografi)
 • Gastrostomi
 • Piloroplasti
 • Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
 • Hemoroidde Lastik Band Ligasyonu
 • Tümör Nekrozu Faktörü (Tnf)
 • Abdominal Ultrasonografi
 • Enteral Beslenme
 • Laparoskopik Karaciğer Biyopsisi
 • Özofagus Varisleri Tedavisi
 • Gastrik Bypass
 • Esd (Sedimantasyon)
 • Kolesintigrafi
 • Karaciğer Kan Testleri
 • Hidrojen Solunum Testi
 • Dikiş Sorunları
 • Kolonoskopi
 • Fıtık Ameliyatı
 • Jackson Pratt Dren
 • Enjeksiyon Iv
 • Endoskopik Tedavi
 • Perkütan Endoskopik Gastrostomi
 • Transjugüler Şant (Tips)
 • Transözofageal Ekokardiyografi (Töe)
 • Robot Destekli Laparoskopik Prosedürler
 • Hidrojen Nefes Testi
 • Pankreas Ve Adacık Hücre Transplantasyonu
 • Hepatobiliyer Sintigrafi
 • Karaciğerin Radyofrekanslı Ablasyon
 • Lap-Band Cerrahisi
 • Fundoplikasyon(Gerd Cerrahisi)
 • Fundoplikasyon
 • Gastro Laparoskopik Ameliyat
 • Özofajial Ph Metri
 • Üre Nefes Testi
 • Transvenöz Karaciğer Biyopsisi
 • Baryumlu Lavran
 • Kapsül Endoskopi
 • İnce Barsak Cerrahisi
 • Karaciğer Nakli (Transplantasyonu)
 • Laparoskopik Gastrik Bypass
 • Oral Kolesistogram
 • Gastrik Band Uygulaması
 • Cea(Karsinoembriyonik Antijen)
 • Egg(Elektrogastrogram)
 • Lobektomi Operasyonu
 • Radyonüklid Tarama (Hida Scan)
 • Üst Gastrointestinal Endoskopi
 • Feces Testi
 • Laparoskopik Kolon Rezeksiyonu
 • Robot Destekli Cerrahi
 • Laparoskopi
 • Robotik Cerrahi
 • Bt Kolonoskopi
 • Endovasküler Embolizasyon
 • İnce Barsak Biyopsisi
 • Kolit Cerrahi Ülseratif Kolit Cerrahi
 • Bilgisayarlı Tomografi Kolonografisi
 • Laparoskopik Kolon Polipektomisi
 • Kolorektal Rezeksiyon
 • Tam Kan Sayımı-Hemogram
 • Laparoskopik Roux En Y Gastroplastisi
 • Fundoplikasyon Laparoskopik Cerrahi
 • Eus(Endoskopik Ultrason)
 • Sigmoidoskopi
 • Karaciğer Metastazına Perkütan Etanol
 • Kısmi Gastrektomi
 • Gastroskopi
 • Hepatobilier Görüntüleme
 • Hemoroidektomi
 • Kolostomi
 • Gaita Testleri Dışkı Testleri
 • Perkütan Karaciğer Biyopsisi
 • Perkütan Iğne Aspirasyonu
 • Piloromyotomi
 • Enterostomi
5
Genel Değerlendirme
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız