Ramazan Atak Özgeçmişi

Doç.Dr. Ramazan Atak Özel Akay Hastanesinde ve hizmet vermektedir


Öğrenim Bilgisi


Tedavi Edilen Tüm Hastalıklar Listesi

 • Atrial Fibrilasyon
 • Kalbin Hızlı Atması
 • Kalp Hastalıkları
 • Hi̇pertansi̇yon
 • Buerger Ağrısı
 • Mitral Kapak Yetmezliği
 • Bayılma Sorunları
 • Trombosit Bozuklukları
 • Aritmiler Sorunu
 • Göğüs Ağrısı
 • Taşikardi
 • Şişkinlik
 • Geçmeyen Baş Ağrıları
 • Vsd Sorunları
 • Nefesdarlığı
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Damar Hastalıkları
 • Panik Atak Sorunları
 • Reyno Sendromu
 • Anevrizma Tedavisi
 • Aort Hastalıkları

Ödüllü Bilgi İçin Tıklayın

SU İÇMENİN VÜCUDUMUZ İÇİN 6 FAYDASI

Evde Kilo Vermek İçin Ne Yemeliyim

CİNSEL TERAPİDE EN ÇOK SORULAN 4 SORU

Bağışıklık sistemi Tüm detayları ile Ele Alındı?

Hizmetleri

 • Kardiyak Anjiyografi
 • Ekg Kardiyografi
 • Dekalsifikasyon Kalp Kapakçıkları
 • Enjeksiyon Im
 • Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü
 • Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)
 • Plazmaferez Hemaferezis
 • Ekogram(Ultrason)
 • Periferal Vasküler Bypass
 • Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
 • Nebulizatör
 • Kolesterol Testi
 • Aort Kapak Replasmanı
 • Venöz Dupleks Ultrasonografisi
 • Ldl Kolesterol Testi
 • Stres Ekokardiyografi
 • Korda Ve Papiler Kas Onarımı
 • Aritmide Ablasyon Tedavisi
 • Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler
 • Hemaferez
 • Balon Valvüloplasti
 • Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))
 • Perkütan Koroner Girişim Koroner Anjiyoplasti
 • Arteriografi
 • Normal Randevu
 • Kalp Kapağı Replasmanı
 • Nükleer Stres Testi
 • Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)
 • Eko(Ekokardiyografi)
 • Mekanik Protez Kapak
 • Stent(Koroner Anjiyoplasti)
 • Venografi Mr Çekimi
 • Kalp Nakli Ve Tedavisi
 • Geçici Kalp Pili
 • Anjiyoplasti
 • Miyokardiyal Biyopsi
 • Kardiyak Kateterizasyon
 • Elektrofizyolojik Test
 • Kardiyoversiyon
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Talyum Testi
 • Perkütan Komissürotomi
 • Kan Elektrolit Testi
 • Komissürotomi
 • Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))
 • Kalıcı Kalp Pili
 • Cox-Maze Prosedürü
 • Aterektomi
 • Kalp Kapakçığı Tamiri
 • Pacemarker Implantasyonu
 • Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
 • Ablasyon Kalp Ritim Sorunu
 • Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
 • Karotis Ultrasonu
 • Homogreft Kapak
 • Esd (Sedimantasyon)
 • Perikardiyosentez
 • Yüzeyel Ekokardiyografi
 • Enjeksiyon Iv
 • Kalp Transplantasyonu
 • Mikrovasküler Kırpma
 • Ambulatuvar Kardiyak Izleme
 • Homosistein
 • Farmakolojik Stres Testi
 • Kardiyak Stent
 • Anjiyogram
 • Kalp Bypass Ameliyatı
 • Koroner Arter Hastalıklarını Görüntüleme
 • Efor Treadmil Testi
 • Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma
 • Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu
 • Radyal Anjiyografi
 • Triküspid Kapak Replasmanı
 • Hdl Kolesterol Testi
 • Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti
 • Biventriküler Pacemarker
 • Kalp Pili Takılması
 • Anjiyografi
 • Karotis Ameliyatı
 • Holter Izlemi
 • Koroner Anjiyoplasti
 • Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör
 • Eforlu Ekg
 • Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi
 • Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti
 • Koroner Anjiyogram
 • Karotis Endarterektomi
 • Platelet Sitaferezi Hemaferezis
Doktorumuz ile ilgili telefon numarası şuanda web sitemizde yayınlanmamaktadır. Doktorumuz ile iletişme geçmek için soru sor kısmından soru sorarak iletişim bilgilerini öğrenebilirsiniz.
Hekimimizin sitemizde çalışmış olduğu hastane bilgisi bulunmamaktadır.
Ülkemizde doktorların muayene ücretleri sağlık bakanlığı politikası gereği yayınlanmamaktadır. Muayene ücretini öğrenmek için kendisine direk mesaj atarak iletişime geçiniz.
Hekimimiz Kardiyoloji uzmanıdır.
Doktor hakkında yorum yapmak için yorumlar kısmını tıklayıp yorum yapı tıklayınız
Doktor ile ilgili yapılan şikayetler sitemizde doğrudan yayınlanmamaktadır. Sitemiz sadece hastalar ve danışanlar tarafından yapılan olumlu - olumsuz görüşlere yer vermektedir.
5
Genel Değerlendirme
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız