Bel fıtığı ameliyatlarında Altın Standart Yöntem Mikrodiskektomi.

Mikrodiskektomi, bel fıtığı cerrahisinde kullanılan en yaygın tedavi yöntemidir. Fıtıklaşmış disk parçalarının çıkarılarak sinir kökündeki baskıyı hafifletmek ve ağrıyı gidermek için uygulanır.

Bel fıtığı olan dinlenme,fizik tedavi, analjezik-antiinflamatuvar tedavi ve epidural enjeksiyonlar gibi konservatif tedaviler uygulanmış ancak tedavilere yanıt alınamamış, düşük ayak gelişmiş veya kauda equina tablosu oluşmuş tüm hastalara yüksek başarı oranları ile uygulanabilir.