Yenidoğan bebeklerde yaklaşık %4 oranında görülen inmemiş testis, 1 yaş civarı %1 oranında görülür. Normalde testis torbada iken, vücut sıcaklığından birkaç derece daha düşük bir sıcaklıkta durur. İnmemiş testis, yüksek sıcaklıkta durduğu için uzun dönemde testiste bozulma kaçınılmaz olur. 

Tanım olarak, muayene sırasında testislerin birinin veya her ikisinin torbada olmaması olarak tarif edilebilen inmemiş testis, tedavi edilmez ise, önemli komplikasyonlara yol açar. 

İnmemiş testis eğer tedavi edilmez ise, testisin küçülüp atrofiye gitmesi, özellikle çift taraflı olması durumunda kısırlık, testiste tümör gelişimi gibi sorunlar ortaya çıkar. 

Testisin ameliyat ile torbaya indirilmesi için en uygun zaman 6 ay-1 yaş arasıdır. Bu yaştan sonra yapılan ameliyatlar yukarıda belirtilen sorunların önlenmesinde etkili olmaz. Testis ne kadar geç indirilirse, ileri yaşlarda tümör gelişimi riski o kadar artar. 

Torbada ele gelmeyen testis, kasıkta ele geliyorsa, herhangi bir görüntüleme yöntemi ile inceleme yapılması gerekmez. Eğer kasıkta da bulunamıyorsa, testisin karın içinde olup olmadığını araştırmak için laparoskopi yapılması gerekir. 

İnmemiş testis ameliyatı çocuk cerrahisi uzmanı tarafından yapılması gereken bir operasyondur. Ameliyat edilen çocuklar, başkaca bir sağlık sorunları olmaması durumunda, aynı gün evlerine giderler. Yaklaşık bir hafta sonra kontrol muayenesi yapılır.