Anne karnında yapılan ultrasonografide en çok saptanan patolojilerden biri de böbreğin şişmesidir (hidronefroz). Doğum sonrasında devam etmesi durumunda ileri tetkik şarttır. Hidronefrozun en önemli cerrahi nedeni böbrek ile idrar yolu birleşim noktasında darlık olarak nitelendirilebilecek olan üreteropelvik bileşke darlığıdır. 

Doğum sonrası devam eden hidronefroz için çeşitli radyolojik ve sintigrafik tetkikler yapılır. Bu tetkikler ile üreteropelvik bileşke darlığı olup olmadığı ve bunun derecesi saptanır. 

Üreteropelvik bileşke darlığı cerrahi olarak düzeltilmez ise, böbreğin büyüklüğü gittikçe artar, böbrek dokusu kalınlığı da gittikçe azalır. Bir süre sonra böbrek içi idrar dolu bir kese halini alır ve fonksiyonun tümüyle yitirir. Bazen de bu böbreğin iltihaplanması dolayısı ile, çocuğun hayatını tehdit edici nitelikte böbrek enfeksiyonları ve apseleri ortaya çıkabilir. 

Üreteropelvik bileşke darlığı tanısı konduktan sonra ameliyat planlanması yapılır. Deneyimli çocuk cerrahları tarafından yapıldığında yüz güldürücü sonuçlar elde edilir. Hastaların takipleri de yine uzun sürelidir.