Çocukluk çağında mesaneden böbreklere idrar kaçağı (vezikoüreteral reflü) çocukluk çağındaki en önemli böbrek yetmezliği sebeplerinden biridir. Geriye kaçan idrar böbrekte geriye dönüşü olmayan hasarlanmaya yol açar. Uzun dönemde böbrek tümüyle hasarlanıp çalışmaz hale gelir. Özellikle gündüz altına idrar kaçırma yakınması olan çocuklarda da vezikoüreteral reflü olabilir… 

Genellikle yineleyen idrar yolu enfeksiyonu olan çocuklarda ileri inceleme yapıldığında ortaya çıkar. Bu nedenle, erkek çocuklarında bir kez, kız çocuklarında ise birden fazla idrar yolu enfeksiyonu geçirme durumunda ileri inceleme şarttır. 

Yapılan tetkiklerde idrar kaçağının derecesi, böbreğin hasar durumu değerlendirilip tedavi planı yapılır. Düşük dereceli ve böbreğin hasar görmediği durumlarda ilaç tedavisi ile takip yöntemi uygulanırken, ilaç tedavisine yanıt vermeyen, ileri dereceli kaçağı olan, böbreği hasar görmüş çocuklarda öncelikle endoskopik yöntem olmak üzere, cerrahi tedavi seçeneği düşünülmelidir. 

Endoskopi yöntemin başarı sağlamadığı durumlarda hasta açık ameliyat ile tedavi edilir. 

Endoskopik cerrahi günübirlik olarak uygulanan bir yöntem iken, açık ameliyat yapılan hastalar yaklaşık bir hafta kadar hastanede yatarlar.