Çocukluk çağında en sık acil ameliyat sebeplerinin başında gelen apandisit, erken tanı konulup tedavi edilmez ise, ölümcül olabilecek bir hastalıktır. Kalın barsak ile ince barsağın birleşme bölgesinde, ince bir eldiven parmağı benzeri bir yapı olan apendiksin çeşitli nedenlerle tıkanıp iltihaplanması ile ortaya çıkan bir durumdur. 

Tanıda en çok karışan hastalıklar, gastroenterit, idrar yolu enfeksiyonu gibi ameliyat gerektirmeyen durumlardır. Bazen de apandisit olan çocuklar bu gibi yanlış tanılar ile ilaç tedavisi alıp tedavilerinde gecikme olması durumu ile karşılaşırlar. 

Tipik olarak önce göbek çevresinde başlayıp karnın sağ alt bölgesine inen bir ağrı şeklinde belirti verir. Genellikle iştahsızlık da bu ağrıya eşlik eder. Kusma da genellikle vardır. 

İltihap hızla ilerler ve özellikle küçük yaştaki çocuklarda daha erken olmak üzere, apandisitin patlamasına yol açar. Apandisitin patlaması durumunda iltihap bütün karına yayılarak, tedavinin daha da uzayıp zorlaşmasına neden olur.  

Özellikle iştahsızlık ile birlikte karın ağrısı ve kusması olan çocuklar acil olarak bir çocuk cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirilmelidirler. Apandisitin tedavisi cerrahidir. Ameliyat açık veya kapalı (laparoskopik) olarak yapılabilir. Komplike olmamış apandisit nedeniyle ameliyat edilen çocuklar 2-3 gün içinde taburcu olabilirken, patlamış apandisiti olan hastaların hastanede kalış süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.