Ülkemizde cinsel hayatı aktif olan her on kadından sekizi ve her on erkekten yedisinin, hayatının belli bir döneminde cinsel sorun yaşadığı bilinen bir gerçektir.

İlişkisinden sorun yaşayan birçok kişi veya çift bu durumda ne yapacağını ve nereye başvuracağını bilemez böyle bir sorunla karşılaşan kişilerin aklına “Cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu nedir? Sorun yaşandığında ilk önce kime başvurulmalıdır? Cinsel terapi de nasıl bir süreç yaşanır? Ne kadar sürer?” gibi pek çok soru takılabilir. Bir cinsel sorun yaşandığında öncelikle ilk görüşme için cinsel işlev bozuklukları konusunda deneyimli bir cinsel terapiste başvurulmalıdır. İlk görüşmenin ardından cinsel terapist danışanları bireysel değerlendirme görüşmelerine alır ve vaka analizi yapar. Bu ilk değerlendirmeler sorunun psikolojik, ilişkisel, duruma bağlı ya da fiziksel kaynaklı olup olmadığını belirleme açısından oldukça önemlidir. Bu veriler toplandıktan sonra danışanlara özel bir vaka analizi yapılır, özel bir tedavi planı oluşturulur bu plan danışanlarla paylaşılır. Danışanların onayları alındıktan sonra uygulamaya başlanır.

CİNSEL TERAPİ NEDİR?

Cinsel terapi; zihinsel ve duygusal sorunları olan ve bu sorunlarla baş etme gücü yetersiz kalan kişilere belli bir amaç ve plan doğrultusunda belli teknik ve yöntemlerin uzman kişilerce online olarak uygulandığı profesyonel bir yardım hizmeti sürecidir.

CİNSEL TERAPİ SADECE ÇİFTLERE Mİ UYGULANIR?

Hayır. Cinsel terapi kişinin herhangi bir ilişkisi olmasa dahi uygulanabilir. Kişi bireysel olarak seanslara katılır ve var olan cinsel problemini psikoloğu ile birlikte online olarak çözer.

CİNSEL TERAPİ NE ZAMAN GEREKLİDİR?

Cinsel terapi bir kişinin cinsel işlev sorunlarından kaynaklanan şikayetleri olduğunda gereklidir. Cinsel işlev bozuklukları, cinsel, psikolojik, bedensel cinsel uyum sorunları ve partner ilişkilerinde sorunlar olarak kendini gösterebilir. Eterapim psikolog ekibi ile cinsel terapi, cinsel terapistin kendisi ile danışan arasında profesyonel olarak yapılandırıldığı ilişki ve bu ilişki çerçevesinde belli aralıklarla yapılacak online görüşmelerle gerçekleştirilir.

CİNSEL TERAPİDE İLAÇ KULLANILMASI ZORUNLU MUDUR?

Cinsel terapi de genelde ilaç kullanılmaz. Cinsel terapi cinsel işlev bozukluklarını iyileştirmek ya da hafifletmek amacıyla bilimsel olarak doğrulanmış ve etkisi kanıtlanmış teknik temlerin kullanıldığı planlı ve kontrollü bir tedavi sürecidir. Bu terapi yönteminde özellikle, karşılaşılan cinsel işlev bozukluklarında başarı oranı oldukça yüksektir. Eterapim psikolog ekibi cinsel tedavilerde yüzde yüz başarıyı hedefler.